Lotteritilsynet har gjort vedtak om å dispensere fra jackpot-reglene for hovedspill på bingo, bingoforskriften §9.
Dispensasjonen er gitt etter søknad fra Norges Bingo- og lotteriforbund (NBLF). Melding om vedtaket er sendt til alle autoriserte bingoentreprenører.