Åpenhetsloven

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

 

Se info om oss på forsiden

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Våre kunder og forhandlere skal være trygge på at produktene vi distribuerer ikke medfører negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dersom Electronic Gaming Systems AS mot formodning skulle avdekke negative forhold så vil dette bli rapportert i tråd med åpenhetsloven.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:

Vi har ikke avdekket negative konsekvenser ved undersøkelser hos de leverandører vi benytter.

I tillegg har vi avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser:

Vi har ikke avdekket vesentlig risiko for negative konsekvenser hos de leverandører vi benytter.

For å stanse avdekkede negative konsekvenser har vi iverksett følgende tiltak:

Se over, tiltak er således ikke iverksatt.

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

Alle våre leverandører må dokumentere og deklarere selskapet og produktene slik at vi sikrer at de følger kravene til grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og oppgi innhold/deklarasjoner av mulig farlige stoffer i produktene.

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:

Vi bruker kun leverandører som fyller våre krav til dokumentasjon og etterlevelse.

 

Lenke til Maxspill
Lenke til Electronic Gaming Systems
EBS Digital lenke

Copyright © ELECTRONIC GAMING SYSTEMS AS | Org.nr. 974 374 501 | Åpenhetsloven | Kontakt oss |